image

TISKNEME Z ODPOVĚDNÝCH ZDROJŮ

NA VŠECHNY NAŠE TISKOVÉ MATERIÁLY JSOU POUŽÍVÁNY PAPÍRY Z OBNOVITELNÝCH ZDRJŮ S FSC CERTIFIKÁTEM.

CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM FSC VZNIKL V ROCE 1993 Z INICIATIVY ZÁSTUPCŮ MEZINÁRODNÍCH EKOLOGICKÝCH ORGANIZACÍ, VELKO- I MALOOBCHODNÍKŮ SE DŘEVEM, LESNÍKŮ, DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU, SDRUŽENÍ DOMORODÝCH OBYVATEL, ODBORŮ A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ Z CELÉHO SVĚTA. ZÁKLADNÍ MYŠLENKOU ORGANIZACE FSC JE PODPOROVAT ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉ, SOCIÁLNĚ PŘÍNOSNÉ A EKONOMICKY ŽIVOTASCHOPNÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ CELÉHO SVĚTA, A TÍM NAPOMOCI CHRÁNIT MIZEJÍCÍ, OHROŽENÉ A DEVASTOVANÉ SVĚTOVÉ LESY.


NÁVODŮ, JAK CO NEJLÉPE ŠETŘIT S PŘÍRODNÍMI ZDROJI A CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SE DNES DÁ NALÉZT VELKÉ MNOŽSTVÍ A DOPORUČUJEME URČITĚ NĚJAKÉ I VZYKOUŠET, ALE AŤ JSOU VAŠE DŮVODY PRO OCHRANU PŘÍRODY JAKÉKOLI A AŤ SE ROZHODNETE ŠETŘIT JI V JAKÉMKOLI MĚŘÍTKU, VĚZTE, ŽE KAŽDÁ PROSPĚŠNÁ AKTIVITA (BYŤ SEBEMENŠÍ) SE POČÍTÁ.

ODEBÍRÁNÍM NAŠICH TISKOVÝCH MATERIÁLŮ NÁM PŘÍMO POMÁHÁTE DĚLAT Z NAŠÍ ZEMĚ LEPŠÍ MÍSTO PRO NÁŠ SOUČASNÝ, ALE I BUDOUCÍ ŽIVOT.