ph

Previa

HAIRSPRAY

 


LAK NA VLASY
Extra silně tužící.
Maximální objem. Dlouhotrvající.
Antistatický.

Návod k použití:
Stříkejte na suché vlasy ve vzdálenosti 20 cm.
Varování:
Extrémně hořlavý.
Nepoužívejte u otevřeného ohně.

hairspray